top of page

เชรดโด้ ไก่ทอดซอสเกาหลี มาให้ลิ้มลองที่งานบอลลูน สิงห์ปาร์คแล้วเน่อ

กับแกล้มจัดว่าดี ทานเล่นจัดว่าได้ หรือ จะกินกับข้าวดีนะ 5555

ไปค่ะไปตำกัน

Item😄💰 59 - 69 - 79฿

ขายที่งานบอลลูน สิงห์ปาร์ค 14-18 กุมภาพันธ์ 2561

โทรหาร้านนี้ 085 198 9655
เพจร้านนี้ >> Cheddo Fried Chicken

bottom of page